Τον
Νταλάρα τον χαρακτηρίζουν τέσσερα τινά: πρώτα πρώτα, η τεράστια τραγουδιστική του γκάμα. Άλλη μια ιδιότητά του είναι η επιμέλεια που έχει πάνω στο τραγούδι. Ένα άλλο πράγμα είναι η συνέπεια και, τέταρτο είναι το "ακούραστο". Δεν κουράζεται ο Γιώργος. Αεικίνητος πάνω στη δουλειά του.