Το ρεμπέτικο θέλει ειδική ερμηνεία και μέταλλο στη φωνή, ερμηνεία χωρίς παρεκκλίσεις από την απλότητά του, γιατί το λαϊκό μας τραγούδι θυμίζει την απλότητα του δωρικού ρυθμού. Με αυτό δεν αποκλείω ότι υπάρχουν και σημαντικές φωνές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων, επί παραδείγματι ξεχωρίζω τον υπέροχο Γιώργο Νταλάρα.